Siirry suoraan sisältöön

Muutosturvalaki ja outplacement palvelut — mitä työnantajan pitää irtisanomistilanteessa huomioida

Muutosturvalaki vuonna 2022

Voimassa oleva muutosturvalaki velvoittaa työnantajia tarjoamaan irtisanotuille työntekijöilleen outplacement-valmennusta auttaakseen heitä työllistymään uudelleen ja jatkamaan työuraansa.

Muutosturvalaki velvoittaa työnantajaa, joka irtisanoo työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jonka palveluksessa toimii vähintään 30 työntekijää. Muutosturvalaki koskee niitä työntekijöitä, joiden työsuhde on kestänyt irtisanomishetkellä vähintään viisi vuotta. Usein yritykset tarjoavat kuitenkin tasapuolisesti kaikille muutosneuvottelujen kautta irtisanomilleen työntekijöille saman muutosturvapalvelun.


Muutosturvaajat työnantajan ja työyhteisön apuna!

Muutosneuvottelut ovat usein kipeä ja kuormittava prosessi sekä työnantajalle että irtisanottaville. Muutosturvaajat kulkevat kuuntelijoina ja sparraajina rinnalla, ja tarjoavat paitsi ammattitaitoista keskusteluapua myös kattavat outplacement valmennukset.

Muutosturvaaja-valmentajat auttavat löytämään uuden työpaikan tai koulutusohjelman nopeasti ja ohjaavat lempeästi uuteen suuntaan, kohti uusia tavoitteita. Muutosturvaajat auttavat valmennettaviaan uuteen kasvuun ja tekevät muutoksesta positiivisen, uuden innoittavan mahdollisuuden. Näin työnantajakuva pysyy myönteisenä ja muutoksen linkoon joutuvat saavat apua, sparrausta, rohkaisua ja turvaa vaativaan prosessiin.

Uuden työn etsiminen on usein epämukavaa ja työhakemusten lähettäminen jo pelkästään vaativaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi Muutosturvaajat ottavat työnhakijan niin toivoessa vastuun myös työhakemusten lähettämisestä, ja työnhakijalle toimitetaan vain kutsut työhaastatteluihin. Muutosturvaaja-valmentajat pehmentävät tietä uuden työpaikan löytämiseen!


Outplacement valmennukset ja -koulutukset

Muutosturvaaja-valmennuksissa voi valmennettava valita haluaako hän työnhakuvalmennuksen, jonka tavoitteena on uuden työpaikan löytyminen vai haluaako hän uudelleen kouluttautumisohjelmaan, jonka tavoitteena on rakentaa opintopolku kokonaan uuteen ammattiin. Molemmissa malleissa tarjotaan aluksi psykologi Satu Pihlajan haastattelut ja keskusteluapua valmennettavalle. Näissä keskusteluissa kartoitetaan henkilön tilannetta; missä asioissa hän tarvitsee tukee ja apua, haluaako hän työllistyä heti uudelleen ja tarvitseeko hän kenties joitakin työntekijätaitojen kohennuksia tätä varten. Vai haluaako valmennettava kenties kouluttautua uuteen ammattiin ja vaihtaa alaa – ja jos haluaa niin miten tämä askel kannattaa ottaa. Ensimmäisissä keskusteluissa myös otetaan valmennettavan kuormittava tilanne huomioon, ja hän saa kuuntelu- ja keskusteluapua ja lämmintä myötätuntoa ja tukea sekä kannustusta uuden sivunkääntämiseen elämässään.

Työnhakuvalmennus ja headhunting

 • Alkukeskustelut psykologin kanssa, alkukartoitus.
 • Headhunting, suorahaut, työhakemusten lähettämispalvelu.
 • HiljainenRekry-alustan ja sen verkostojen hyödyntäminen.
 • LinkedIn-koulutus, CV:n rakentaminen Canva-ohjelmalla.
 • Esittelyvideon julkaiseminen.
 • Uuden työn takuu, 4kk. Pyritään nopeaan työllistymiseen heti ensimmäisen kuukauden aikana – jos tämä ei toteudu, headhuntingia toteutetaan kunnes hakija työllistyy, maximissaan kuitenkin 4 kk. ajan.
 • Työtaitojen kohennusvalmennukset, alkukartoituksen mukaisesti.
 • Oma rekryagentti kulkee kumppanina koko outplacement -vaiheen läpi, tukien, auttaen, neuvoen ja uutta työpaikkaa ahkerasti etsien!

Uudelleen kouluttautuminen, uusiura-valmennus

 • Alkukeskustelut psykologin kanssa, alkukartoitus, ammatinvalintatestit
 • Koulutussuunnitelma.
 • Valmennettavalle etsitään tarvittavat koulutukset ja laaditaan opintopolkusuunnitelma.
 • Sparrausta ja tukea kouluttautumiseen
 • Valmiit lyhytkoulutusohjelmat 3 – 6 kk, löytyvät sivulta: HiljainenRekry
 • Työtaitojen kohennusvalmennukset, mahdollisuus käydä 3- 4 työtaitojen kohennusvalmennusta jos lyhytkoulutusohjelmista ei löydy toivottua uutta ammattia.

Uusi-ammatti lyhytkoulutusohjelmat

Uuteen ammattiin valmistavat lyhytkoulutusohjelmat, pituudeltaan 3 kk – 6 kk. Pääosin videoilla toteutettuja verkko-opintoja, sisältävät itsenäistä opiskelua valmiilla kurssiohjelmalla sekä verkkoluentoja ja ryhmätyöskentelyä videon kautta. Yleensä koulutus sisältää myös sertifioinnin /loppukokeen sekä harjoittelun alan työpaikassa.Tällä hetkellä tarjolla valmiina tai yhteistyökumppanien kautta saatavilla seuraavat lyhytkoulutusohjelmat (Osa vasta valmisteilla, kysy lisää!):

 • Somevalmentajan koulutusohjelma
 • Someassistentin koulutusohjelma
 • Asiantuntijamyyjän koulutusohjelma
 • Digimarkkinoinnin koulutusohjelma, SEO- ja somemarkkinointi
 • Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma, LKV-tutkinnon suorittaminen
 • Ammattikuvaajan koulutusohjelma
 • Ammattivideokuvaajan koulutusohjelma
 • Hyvinvointivalmentajan koulutusohjelma
 • Personal Trainerin koulutusohjelma
 • Somevaikuttajan koulutusohjelma
 • Sisustussuunnittelijan koulutusohjelma

Työtaitojen kohentamisvalmennukset

Taitojen kohentamisvalmennukset sisältävät yleensä video – opinnot sekä 1- 2 henkilökohtaista sparrausta. Työtaitojen kohentamisvalmennuksia löytyy Muutosturvaajilta suoraan sekä kumppanuuksien kautta esim. näille osa-aluille:

 • Tietoteknisten taitojen kohentaminen (Microsoftin ohjelmat, kuvankäsittely, eri sovellukset).
 • Myyntitaitojen kohentaminen.
 • Johtamis- ja esihenkilövalmennukset.
 • Esiintymistaidot, esiintymisvalmennukset.
 • Englanninkielen kohentaminen.
 • Someviestinnän kohentaminen.
 • Henkilöbrändäys.

Kysy lisää tai pyydä tarjous:

Muutosturvaajat

Satu Pihlaja

Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja
satu@hiljainenrekry.fi

Satu auttaa valmennettavaa vaikean prosessin lävitse ja yhteisissä keskusteluissa kartoitetaan tulevaisuuden suuntaa ja tavoitteita.

Satun asiakkaita ovat olleet esim. Työeläkeyhtiö Varma, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Attendo, Ruokavirasto ja NordHealth

Satusta sanottua:

”Satu on empaattinen, erinomainen kuuntelija ja tulee tosi nähty ja ymmärretty olo. Odotan aina tapaamisia innolla ja ne ovat sellaisia arjen henkireikiä, joissa saan vaan olla oma itseni ilman paineita. ”

Lisätietoja
https://satupihlaja.com

Tuija Ollila

Rekryagentti, talousvalmentaja, työnhakuvalmentaja
tuija@hiljainenrekry.fi

Tuija on kokenut lukujen pyörittäjä ja taloushallinnon ammattilainen. Hän on myös tehokas rekryagentti ja auttaa valmennettavaa kartoittamalla sopivimmat työpaikat ja työnantajat ja lähettämällä ahkerasti työhakemuksia.

Tuijasta sanottua:

”Myötätuntoinen, energinen voimanainen, jonka paras ystävä on Google. Tuija on ratkaisukeskeinen ja analyyttinen tiedon etsijä ja hänellä on aito halua auttaa ja tukea valmennettaviaan työnhaku-prosessin läpi. Tuija on erittäin tavoitemotivoitunut ja hän tekee mitä lupaa eikä jätä mitään puolitiehen!”

Soile Heiniö

Rekryagentti, työnhakuvalmentaja, somevalmentaja
soile@hiljainenrekry.fi
+358451350307

Soile on yhdistänyt jo satoja työnhakijoita ja työnantajia toisiinsa. Hän hallitsee hyvin sosiaalisen median työnhaun ja auttaa valmennettavia löytämään uuden työpaikan tai uuden innostavan ammatin.

Soilesta sanottua:

”Yhteistyö Soilen kanssa on toiminut aina joustavasti, nopeasti ja hyvin.”

”Rekrytointiprosessin syvästi ymmärtävä, aina iloinen ja tehokas työmyyrä joka osaa katsella asioita myös laatikon ulkopuolelta”.

”Vahva sosiaalisen median hallinta ja ymmärrys. Osaa hyödyntää kaikkia somekanavia työnhaussa ja ymmärtää henkilöbrändäyksen lainalaisuudet.”