Muutosturva irtisanomistilanteessa​

YT-neuvottelut, eli muutosneuvottelut, ovat lisääntyneet huomattavasti Suomessa, valitettavasti. Muutosturvavalmennukset tarjoavat ratkaisun tällaisiin tilanteisiin. Ne tarjoavat konkreettisia työkaluja ja tukea sekä irtisanotulle yksilölle, että yhteisöllekin. On ensiarvoisen tärkeää, että sekä työnantajat että työntekijät suhtautuvat muutosneuvotteluihin yhteisymmärryksellä. Kaikkien osapuolten näkemykset ja tarpeet tulee tuoda avoimesti esille, jotta voidaan löytää kestäviä ratkaisuja muutostilanteissa. Muutosturvavalmennukset tarjoavat käytännönläheisiä työkaluja näiden keskustelujen tueksi ja auttavat löytämään uuden suunnan työelämässä.

Irtisanomistilanteet

Irtisanomistilanteet ovat stressaavia molemmille osapuolille, mutta onneksi tilanteeseen saa apua.

Apua työnhakuun

Etsimme kaikille valmennettaville piilotyöpaikkoja sekä järjestämme työhaastatteluita.

Oikeutesi

Tiedätkö mitä muutosturvalain mukaiset oikeutesi ovat irtisanomistilanteissa?

Tule nähdyksi

Omaamme laajan työnhakuveroston sekä HiljainenRekry.fi alustamme tuo lisänäkyvyyttä työnhaussa.

Keitä olemme ja mitä tarjoamme?

Meillä Muutosturvaajissa muutosvalmennukset on rakennettu työllistäväksi palveluksi – Tarjoamme apua työnhakuun etsimällä valmennettavillemme piilotyöpaikkoja ja järjestämällä suoria työhaastatteluita suosittelujärjestelmämme, laajan verkostomme ja HiljainenRekry.fi alustamme avulla. Tarjoamme myös ammatilliset arvioinnit ja psykotestit kokeneen psykologin suorittamana. Tarvittaessa autamme hakijoita uranvaihdossa, uuteen ammattiin kouluttautumisessa ja työtaitojen kohentamisessa.

Muutosturvaajamme kulkevat valmennettavan tukena irtisanomisprosessissa ohjaten lempeästi kohti uutta suuntaa, tavoitteita ja työpaikkaa. Muutosturvaajat tarjoavat valmennettaville rohkaisua, turvaa ja keskusteluapua sekä inspiroivat heitä näkemään tilanteen myönteiset puolet ja mahdollisuudet. Katso hinnasto ja lue lisää valmennuksista valmennusten sisällöt ja hinta -sivulta.

Keitä muutosturvalaki velvoittaa?

Muutosturvalaki velvoittaa työnantajaa, joka irtisanoo työntekijöitä tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jonka palveluksessa toimii vähintään 30 työntekijää. Muutosturvalaki koskee yrityksessä niitä työntekijöitä, joiden työsuhde on kestänyt irtisanomishetkellä vähintään viisi vuotta. Useimmiten työnantaja tarjoaa kuitenkin kaikille yt-neuvottelujen yhteydessä irtisanotuille muutosvalmennusta tasavertaisuuden vuoksi.

Muutosturvalaki on suunniteltu tukemaan työntekijöitä vaikeissa tilanteissa, ja se voi olla merkittävä resurssi niille, jotka menettävät työnsä yllättäen. Lain tarkoitus on auttaa työntekijöitä löytämään uusia työmahdollisuuksia ja sopeutumaan työmarkkinoiden muutoksiin mahdollisimman sujuvasti. Tämä voi sisältää esimerkiksi koulutusta uusilla alueilla, uraneuvontaa tai apua työnhakuprosessissa.

Ota yhteyttä