Muutosturvaajat työnantajan ja työyhteisön apuna

Muutosneuvottelut ovat usein kipeä ja kuormittava prosessi sekä työnantajalle että irtisanottaville. Muutosturvaajat kulkevat kuuntelijoina ja sparraajina rinnalla, ja tarjoavat paitsi ammattitaitoista keskusteluapua myös kattavat muutos- ja työtaitojen kohennusvalmennukset.

Muutosturvaaja-valmentajat auttavat löytämään uuden työpaikan nopeasti ja ohjaavat lempeästi uuteen suuntaan, kohti uusia tavoitteita. He auttavat valmennettaviaan uuteen kasvuun ja tekevät muutoksesta positiivisen, uuden ja innoittavan mahdollisuuden. Näin työnantajakuva pysyy myönteisenä ja muutoksen linkoon joutuvat saavat apua, sparrausta, rohkaisua ja turvaa vaativaan prosessiin.

Uuden työn etsiminen on usein epämukavaa ja työhakemusten lähettäminen jo pelkästään vaativaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi Muutosturvaajat ottavat vastuuta myös työhakemusten lähettämisestä (suosittelukirjeiden muodossa), ja työnhakijalle toimitetaan kutsut työhaastatteluihin. Muutosturvaaja-valmentajat pehmentävät tietä uuden työpaikan löytämiseen! Jos työnantajana epäröit kenet valitset kumppaniksesi toteuttamaan lakisääteisiä muutosvalmennuksia, kysy irtisanottavien mielipidettä – haluavatko he konkreettista apua työnhaussa ja onko tavoitteena löytää uusi työpaikka mahdollisimman nopeasti. Jos on, olemme oikea kumppani!

Muutosvalmennukset ja työtaitojen kohennusvalmennukset

Muutosvalmennuksissa valmennettava voi valita haluaako hän työnhakuvalmennuksen vai uudelleen kouluttautumisohjelman. Työnhakuvalmennuksen tavoitteena on uuden työpaikan löytyminen ja uudelleenkouluttautumisohjelman tavoitteena on rakentaa opintopolku kokonaan uuteen ammattiin. Molemmissa malleissa tarjotaan aluksi psykologin tai erikoisvalmentajan haastattelut ja keskusteluapua valmennettavalle.

Näissä keskusteluissa kartoitetaan tilannetta; missä asioissa valmennettava tarvitsee tukee ja apua, haluaako hän työllistyä heti uudelleen ja tarvitseeko hän apua työtaitojen kohennuksessa. Valmennettava saattaa myös haluta kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin ja vaihtaa alaa – Tällöin on tarpeen pohtia miten tämä askel kannattaa ottaa.

Lue lisää muutosvalmennusten ja työtaitojen kohennusvalmennusten sisällöstä täältä.

Kysy lisätietoja tai jätä tarjouspyyntö