Kattava johdon ja esihenkilöiden valmennus muutosneuvotteluita ja irtisanomisia varten

Tiedossa muutosneuvotteluita ja irtisanomisia? Varmista johto- ja esimieshenkilöidesi valmiudet käsitellä irtisanomistilanteita asianmukaisesti tarjoamallamme valmennuksella. Valmennuksessa käsitellään tärkeimpiä huomioon otettavia asioita ja käytäntöjä irtisanomistilanteissa. Valmennukseen sisältyy luentoja, keskusteluja, pienryhmävalmennusta ja käytännön työkalujen harjoittelua.

Valmennuksen tavoitteena on tarjota esihenkilöille keskeisimmät tiedot yhteistoimintalaista ja velvoitteista, jotka liittyvät irtisanomisiin. Lisäksi annamme käytännön työkaluja vaikeiden irtisanomiskeskustelujen suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. Erilaisten harjoitteiden kautta esihenkilöt omaksuvat roolinsa irtisanomiskeskustelujen vetäjänä ja saavat työkaluja sekä erilaisten ihmisten kohtaamiseen haastavassa tilanteessa.  Valmennus antaa myös työkaluja jäljelle jäävän henkilöstön huomioimiseen ja uusien tavoitteiden kirkastamiseen.

Valmennuksen sisältö

1. Kartoituskysely esihenkilöille
Lähetämme sähköisen kartoituskyselyn valmennukseen osallistuville esihenkilöille ennen valmennuksen aloittamista. Näin varmistamme mahdollisimman hyvät lähtötiedot valmennuksen toteutukseen.

2. Yhteistoimintalaki ja irtisanominen – työsuhdejuristin luento
Etäluento yhteistoimintalain sisällöstä ja vaikutuksesta irtisanomis-tilanteisiin.

3. Yhtenäinen ja oikea-aikainen viestintä
Aiheina mm. viestinnän suunnittelu ja suuntaviivat, ennakointi, roolitus ja ajoitus, viestinnän parhaat käytännöt.

4. Esihenkilön rooli irtisanomis-keskustelussa
Käsittelyssä esihenkilön rooli, velvollisuudet ja merkitys irtisanomis-tilanteessa.

5. Irtisanomis-keskusteluun valmistautuminen
Ohjeita irtisanomiskeskusteluun valmistautumiseen, työnantajan juridiset velvollisuudet, parhaat lähestymistavat irtisanomiskeskusteluun ja seuraamukset irtisanomisprosessin rikkomisesta.

6. Irtisanomis-keskustelun sisältö ja rakenne
Esimerkki irtisanomiskeskustelun rakenteesta ja kirjalliset step-by-step ohjeet esihenkilöille.

7. Irtisanomis-keskustelujen simulaatiot – Yksilön kohtaaminen ja tunnereaktiot
Parityöskentelynä toteutettava työpaja ja tarkka ohjeistus haastekohtien läpikäymiseen. Lisäksi skenaarioita eri tilanteista ja lähestymistapoja erilaisiin persooniin.

8. Uusi suunta – mitä neuvottelujen jälkeen?
Käsittelyssä työnantajan arviot ja selvitys ja vähentämismenettely muutosneuvottelujen jälkeen.

9. Webinaari – Purkukeskustelut irtisanomisten jälkeen

Pekka Alakoski

HR-asiantuntija, yritysjohdon valmentaja, ura- ja työnhakuvalmentaja, headhunter

pekka@hiljainenrekry.fi

Anna Stenberg

Yritysjohdon valmentaja, ura- ja työnhakuvalmentaja


anna.stenberg@hiljainenrekry.fi

Juha Ourila

Yritysjohdon valmentaja, uravalmentaja, yrittäjä, liiketoiminnan kehittäjä

juha.ourila@sometaito.com

Satu Pihlaja

Yritysjohdon valmentaja, erikoispsykologi, työnohjaaja


satu@hiljainenrekry.fi

Minna Ikäheimonen

Uravalmentaja, yrittäjävalmentajaminna@hiljainenrekry.fi

Kokemuksemme yrityspuolella

Olemme pitäneet lukuisia outplacement- ja uravalmennuksia eri organisaatioille.

Kuluttajapuolen kokemuksemme

 • Kuluttajapuolella pidimme v. 2023 yhteensä 18:lle henkilölle työnhaku-/ uusiuravalmennukset.
 • Kauttamme työllistyi rekrytointien, suorahakujen ja työnhakuvalmennusten kautta yht. noin 35 henkilöä uuteen työpaikkaan viime vuoden aikana.

Oppilaitosyhteistyöt

Olemme toimineet digimarkkinoinnin opiskelijoiden vastuuohjaajana, näyttötyön /opinnäytetyön arvostelijana ja digimarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän kouluttajana yhteistyössä seuraavien oppilaitosten kanssa: Vaasan Yliopisto, Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu HAMK, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, SASKY koulutuskuntayhtymä, Taitotalo ja Imatran Kauppakoulu.

Rekrytoinnin kumppaneitamme ja asiakkaitamme työnantajapuolella:

 • Pilke Oy
 • Henkilöstöpalvelut Kultaiset Oy
 • Tukilinja Säätiö
 • Omayritys Group Oy
 • KymppiKatto Oy
 • Sorcolor Oy
 • Scandic Oy
 • Tupahoiva Oy
 • Livering Oy
 • Delera Oy
 • Norlandia Care Oy
 • Clean Key Oy
 • Proppu Oy
 • Biltema
 • Espoon kaupunki

Kysy lisätietoja tai jätä tarjouspyyntö